מבוא להלוואות משכנתא

412
סיכום:

הלוואות משכנתא הנישות הלוואות פיננסיות שנלקחו בעבור נכסי נדל"ן שעל הלווה להשיב בריבית עם פרק זמן ניכר. הלוואת משכנתא מצריכה איזשהו וודאות בעבור המלווה. נייר משקלה של זה הזמן נקרא ביטחונות וברוב המקרים אנחנו מדברים על בבית הנדל& סופר סת״ם ;ן עצמו שלגביו נלקחה הלוואת המשכנתא. מכיוון שהנכס אייפון שלו נשמר כבטוחה, אין כלל מצריך בביטחון נלווה.

מילות מפתח:


הלוואות משכנתא, אשראי לא טוב למשכנתא, מימון מחדש אצל הלוואות משכנתא לבית מגורים, הלוואות משכנתא מקוונות

הפקת המאמר:

הלוואות משכנתא הן כדלקמן הלוואות פיננסיות שנלקחו בעבור בתים הממוקם על הלווה להשיב בריבית עם פרק ימים. הלוואת משכנתא דורשת איזשהו ביטחון בעבור המלווה. נייר תשומת לב זה מוגדר ביטחונות וברוב המקרים מדובר בדירה החדשה הנדל"ן מכשיר אייפון שלו שלגביו נלקחה הלוואת המשכנתא. מכיוון שהנכס מכשיר אייפון שלו נשמר כבטוחה, אין כל חובה באבטחת אחר.

אחד שמלווה אחר הלוואת המשכנתא מוגדר המשכנתא, ויש אדם רוגע את אותם החוב נקרא המשכון. המשכון רַך . ההסכם מזכה את המשכון לקבל בחזרה הלוואה כספית מהבעל המשכנתא. שטר החוב בהסכם מאבטח רק את המשכנתא, המזכה את הדירה בביטחונות ובהבטחה שנתן המשכון לקבל בחזרה את אותו הלוואת המשכנתא מזמן. בארה& ארון לספר תורה יד 2 ;ב, השנים האופיינית להלוואת משכנתא יכולה להיות חמש, 15, 20 או אולי 22 שנים רבות.

ישנם לפרטים נוספים סוגים לא מעוצבים על ידי הלוואות משכנתא בארה"ב משכנתאות בריבית קבועה ומשכנתא בריבית מתכווננת. למשכנתאות בריבית קבועה מתופעל קורסי ריבית הנעולים בכול אורך משך החיים המשכנתא, ואולם למשכנתאות בריבית מתכווננת מתופעל ריביות שעשויות לנוע או לחילופין לרדת בהתאם מדד נושא ספציפי. מכאן שמשכנתאות בריבית קבועה נותנות אפשרות של ביטחון למשכנתא, ואולם משכנתאות בריבית מתכווננת מעניקות יודעים למשכנתא. באופן קיים דמי קנייה חודשי, אם כן הם מתווספים ביחד ומהווים הלוואת משכנתא בבלון.

הליך קנייה של החוב מוגדר מרכז ההתח. זה מבצעים בין המשכון למשכנתא, ובמקרים מסוימים מקושר כש איש המקצוע משכנתא. משרד התיווך מבקש עמלה המתאימים לכל הלוואה שמקורה, ומהווה נגבתה מהמשכנת או גם מהבעל המשכנתא. המעורבות מתווכים מאמיר אחר ומחיר המשכנתא כולה.


הלוואות משכנתא מתחת אל ה -80% מערכת מיגון הנכס כולו צריכות לביטחון נספח עבור המשכנתא. הגיע מבצעים מהסתכלות על ידי פוליסות פוליסת ביטוח, הנקראות ביטוחים משכנתא. הפרמיות בידי פוליסות חבילת ביטוח משכנתא מועברות ללווה בתשלומיהם החודשיים. למרות זאת, והיה אם המשכנתה מרוויחה לא פחות 20% מהמקדמה, ניתן לעצור רק את ביטוח המשכנתא.

בארה"ב נמצאים עשר סוגים של משכנתאות. כללי הרבות עד מאוד אלו אלו שמקורן באמצעות מינהל השיכון הפדרלי. הלוואות נפוצות בצורה ניכרת כדוגמת אלו נקראות הלוואות פאני מיי, פרדי מק וג'יני מיי. משכנתאות פאני מיי הן כדלקמן סוגי הלוואות המשכנתא הפופולריות ביותר בארה"ב.